5 story residence @ huamdong, seoul
construction 2015.6.~2015.12.

후암동 단독주택 'little tower'

대지면적-15평, 건축연면적-40평(주인집+외국인b&b), 규모-지하1~지상4층
공사기간 2015.6.~2015.12.


58_1_v2.jpg
       
58_3_v2.jpg
       
58_7.jpg
       
58_2.jpg
       
58_6.jpg
       
58_4.jpg
       
58_1f-7.jpg
       
58_huam1.jpg
       
58_20150313192254_v2.jpg
       
58_20150313192328_v2.jpg
       
58_20150313192841.jpg
       
58_20150313193035.jpg
       
58_20150313192342.jpg
       
58_section.jpg
       
58_process.jpg
       
58_20140627103232.jpg
       
58_20140627103031_v2.jpg
       
58_20140627104236.jpg
       
58_20140627101736.jpg
       
58_20140627111633.jpg
       
58_outview.jpg
       
58_front.jpg
       
58_outview1.jpg
       
58_20140719170453.jpg
       
58_1.jpg
       
58_1f2.jpg
       
58_1f.jpg
       
58_2f.jpg
       
58_3f1.jpg
       
58_1f3.jpg
       
58_b1.jpg